İç mimari tasarımlar

İç mimari tasarımlar ;Nesnelerin, etkileşimli sistemlerin, binaların, vb. yaratılmasını öngörme ve planlama süreci olarak adlandırılabilir. Tasarım kullanıcı merkezlidir, yani kullanıcılar tasarım odaklı düşünme yaklaşımının merkezindedir.Sizde yeni içmimari tasarımlarla bu merkezdesiniz.

Köy odaları ; Sivas İlbeyli

SİVAS İLBEYLİ KÖY ODALARI Köy odaları, köye çeşitli sebeplerle uğrayan yolcuların ihtiyaçlarının karşılandığı, köy halkının…

İskandinav tasarımında 7 unsur

İskandinav tasarımı Dünyada küresel bir istek haline geldi. Sadeliği, işlevselliği ve doğal dünyayla bağlantısıyla sevilen…

Zen ve tasarım

Zen ve tasarım Çince "hiçbir şey" anlamına gelir.Sanırım minimalist ve soyutsallık anlamında barındırıyor.Her ne kadar …

İskandinav evi

İskandinav evi ; Şehrin stresli yaşamından uzakta kırsal kesime göç edenlerin hayali : İskandinav tasarımına…

Moskovo da bir daire tasarımı

Moskovo da bir daire tasarımı SCHASTYE | LIGHT APARTMENTDESIGN: RED ROBOT DESIGN, |  MOSCOW |…