1. Anasayfa
  2. Yaşam

Altın Oran Nedir?


Altın Oran Nedir?

Antik Mısır ve Yunan uygarlıklarında keşfedilmiş ve kullanılmış olan geometrik ve sayısal oran bağıntısıdır. En kısa şekilde tarif etmek gerekirse aşağıdaki görselde görebileceğiniz üzere bir doğru parçasını  orana göre bölmek istediğinizde öyle bir noktadan bölmelisiniz ki bütünün büyük parçaya oranı, büyük parçanın küçük parçaya oranına eşit olmalıdır. Yani 1,618…

Görsel anlatımlı sanatların hepsi için geçerli olan oran (sinema,resim,fotoğraf mimari eserin estetik açıdan göze en hoş şekilde görünmesi için kullanılır.

Temel prensip, fotoğraf karesini yatay ve dikey olarak 3’er eşit parçaya ayıran 4çizgi çekip fotoğrafı toplamda 9 küçük parçaya ayırmak ve objeyi ilgi merkezi olan 4 ana noktadan birisine yerleştirip fotoğrafı bu şekliyle çekmektir.Yeni nesil makinalarda ve telefonlarda kılavuz çizgisi olarak sunulur.

Fotograf ;

fotoğraf
fotoğraf

1/3 kuralına göre, bu çizgiler doğrultusunda, görüntümüzü bu oranlara göre oluşturup kesişim noktalarına subjemizin yer almasını sağlarsak fotoğrafımız daha başarılı olur. İlgi merkezlerinizi ve odağınıza bu kesişim noktalarına yerleştirdiğiniz zaman daha dengeli bir fotoğraf elde edersiniz.

Burun estetiği

burun açısı
burun açısı

Burnun sanatsal oranları yanında burun ve yüz arasındaki oranların göz önüne alınması, burun estetiğinde idealin yakalanmasını sağlar. Burun yüzün her yeri ile oransal ilişki içindedir. Hatta burun ve kulak arasında bile belirli bir oran olursa yüzün profili çok daha iyi ve dengeli gözükür. Kulak ile burun aynı paralel eksende  ve yaklaşık uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. Ancak bütün bedende olduğu gibi yüz içinde kritik oran, 1.6 oranıdır. Bu oran olarak bilinen bu sayı göze en hoş gelen sonucu verir.

Ağız köşeleri arası mesafe iki burun deliği arası mesafenin 1.6 katı olursa, bu iki komşu yapı daha uyumlu görünür.

Burnun uzunluğunun  oranı yaklaşık 1.6 olmalıdır. Burnun eni asla iki burun kanadı arası mesafeden fazla olmamalıdır.

Burun sırtı kaş kavsi ile uyum içinde paralel ve simetrik refle veren bir hat oluşturmalıdır.

Burun sırtı cinsiyete göre burun biçimlendirilmesinde de oldukça etkildir.

Burun sırtından geçen hat ne kadar burun ucuna yaklaşırsa burun o kadar erkeksi hatlara sahip olur.

Yüzümüzdeki  sanatsal geometri üçgendir. Yaşlandıkça bu üçgen tersine döner. Tabandan bakıldığı zaman burun eşkenar bir üçgene oturtulmalıdır. Burun ucu karşıdan bakıldığında  eşkenar üçgen reflesi vermelidir. Burun deliği oranları komşu yapıları da etkiler. Örneğin: iki burun deliği arası mesafe için  göz iç kenarları arasındaki mesafe ölçü alınır. Burun ucu açısı sanıldığı gibi tek değil iki tanedir. Tek açı yapaylaştırır, çift açı doğal burun yaratır. Burun kökü açısı derinleştikçe burnunuz ön plana çıkar, yüz eyelleştikçe geri planda kalır.

yüz ve al

Parmaklar:

Ellerimizdeki parmaklarla altın oranın ne alakası var diyebilirsiniz. İşte size alaka… Parmaklarınızın üst boğumunun alt boğuma oranı altın oranı vereceği gibi, parmağınızın tamamının üst boğuma oranı     yine altın oranı verir.

İnsan kafası:

Saçların çıktığı düğüm noktası adı verilen bir nokta bulunur. Bu noktada saçlar dik değil bir eğri yaparak çıkar. Bu eğrinin açısı bize altın oranı sunar.

Papatya çiçeği:

Ayçiceği gibi papatalarda da altın oran vardır. Papatyanın ortası, yaprakları ve sıralanma açısı altın oranı ifade eder.

Mısır piramitleri:

Altın oranının milattan önceye dayandığını yazımızın başında belirtmiştik. Buna en iyi örneklerden biri Mısır piramitleri. Piramitin tabanı ile yüksekliği arasındaki mesafe bize altın oranı işaret eder.


Çam kozalağı:

İlginç olan bir altın oran içerir. Kozalağın altında bulunan sabit noktadan, tepesindeki başka bir sabit noktaya doğru eğriler oluşturarak çıkan taneler vardır. Bu tanelerin eğrilik açısı altın oran olarak adlandırılır.
Salyangoz: Salyangoz kabuğu bir zemine konduğunda bu bir dikdörtgen oluşturur. Boyunun enine olan oranı ise bize altın oranı verir.

Mimari :

İnsanın parçası olduğu doğayı ve bir üst ölçekte evreni anlama isteği ve merakı, bu anlamanın bir ara yüzü olarak bir yanda matematik, fizik, kimya gibi temel bilimlerin ve bilgilerin ve sonrasında da pek çok farklı disiplinin ortaya çıkmasını sağlarken, diğer yanda sanat ve felsefede de önemli tartışmaları gündeme getirerek, anlama eyleminin de yeni araç ve ara yüzleri için farklı düzlemleri oluşturmaktadır.Bir çok doğal yapıda altın orana rastlamak mümkündür. Sanat, tasarım ve mimari eserlerde kusursuzluğun sembolü olan altın oran uygulanır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir